Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

Vegelus
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viancms ncms

July 03 2015

Vegelus
9865 2c81 500
Reposted fromfoina foina
Vegelus
9886 6a5c 500
Reposted fromfoina foina
Vegelus
Reposted fromusagi usagi
Vegelus
6874 e6e7
Reposted fromlouse louse
Vegelus
Vegelus
Reposted fromonionrings onionrings
Vegelus
9003 d088 500
  Is it crazy how saying sentences backwards create backwards sentences saying how crazy it is?
Reposted bysm0k1nggnunodifferenceStadtgespenstKobajashilordminxelentarieaffittodanielbohrerLogHiMawiedzmikSpecies5618shampainilovegreenfrogaholicdowntherabbitholecoffeebitchFate46kolektyw13-daysNepumukzuckerente

July 02 2015

Vegelus
7224 6470 500
Reposted fromQudaci Qudaci

July 01 2015

Vegelus
3107 8450 500
Reposted fromdarek darek viareniferowa reniferowa
Vegelus
Vegelus
1121 e483 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaburdeltata burdeltata
Vegelus
2964 918b 500
This is the most 90s photo I've ever seen.
Reposted fromckisback ckisback viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
Vegelus
0910 33db 500
Reposted fromfungi fungi viavoisard voisard
Vegelus
8737 6b5b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viavoisard voisard
Vegelus
Vegelus
Vegelus
Vegelus
Reposted fromcarfreitag carfreitag
Vegelus
Reposted fromcarfreitag carfreitag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl